photo Untitled-3_zpsbkz5kvfo.jpg

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NHÀ TRƯỜNG

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾT QUẢ THI IOE VÒNG TRƯỜNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tào Thị Việt Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:42' 03-01-2017
Dung lượng: 119.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT PHÙ NINH
TRƯỜNG THCS TỬ ĐÀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾT QUẢ THI TIẾNG ANH QUA INTERNET CẤP TRƯỜNG

STT
Họ và tên
Số ID
Lớp
Điểm thi
Thời gian thi
Chữ kí thí sinh
Mã thi

1
Lê Thị Loan
1248760835
6A
270
25 phút 49 giây

09121620321126

2
Đỗ Thúy Hậu
1250172228
6A
520
28 phút 54 giây

09121620321126

3
Đỗ Thị Mai Huyền
1248459750
6A
780
26 phút 11 giây

09121620321126

4
Trần Quang Đại
1252691649
6A
780
28 phút 51 giây

09121620321126

5
Lê Quốc Huy
1249228560
7B
930
28 phút 26 giây

09121620315385

6
Lương Ngọc Anh
1249355910
7A
880
25 phút 25 giây

09121620315385

7
Hà Bảo Ngọc
1249469549
7A
870
28 phút 46 giây

09121620315385

8
Hoàng Thị Hoa Tân
1248707871
9A
660
28 phút 34 giây

09121620320351

9
Trần Minh Tuấn
1249734911
8A
820
25 phút 24 giây

10121613335174

10
Đỗ Minh Ngọc
1252084283
8A
430
25 phút 36 giây

10121613335174

11
Lê Đức Huy
1248330544
8A
540
30 phút

10121613335174

12
Nguyễn Quang Hưng
1252308316
8B
520
30 phút

10121613335174

13
Lê Thị Thanh Hòa
1252106475
8A
350
30 phút

10121613335174

14
Hoàng Thúy Thanh
1247996359
8A
290
28 phút 46 giây

10121613335174


Tử Đà, Ngày 10 tháng 12 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG


PHÒNG GD&ĐT PHÙ NINH
TRƯỜNG THCS TỬ ĐÀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
"Xử lí sự cố thi giải Tiếng Anh qua mạng Internet cấp trường"

Chúng tôi gồm:
1. Giám thị số1:.................................................................................................
2. Giám thị số 2:...............................................................................................
Là các cán bộ phụ trách coi thi tại:
Phòng thi số:.................... Địa điểm thi: Trường THCS Huyền Tụng - Thị xã Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
Trong quá trình các học sinh đang làm bài, phòng thi đã xảy ra sự cố:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Phương án xử lí sự cố của giám thị phòng thi:
Cho phép học sinh trong phòng thi số ....….được thi lại vòng …..... lần ................................................................................................................
Biên bản được lập hồi ……...... giờ ............. phút ngày ….. tháng ..… năm 2011.

GIÁM THỊ SỐ 1
(Kí và ghi rõ họ tên)
GIÁM THỊ SỐ 2
(Kí và ghi rõ họ tên)PHÒNG GD&ĐT PHÙ NINH
TRƯỜNG THCS TỬ ĐÀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN
"Xử lí sự cố thi giải Tiếng Anh qua mạng Internet cấp trường"

Chúng tôi gồm:
1. Giám thị số 1:...........................................................................................................
2. Giám thị số 2:............................................................................................................
3. Họ tên thí sinh:..........................................................................................................
- ID:...............................................................................................................
- Học sinh khối …… lớp ............, trường ......................................................................
- Phòng thi số:................................địa điểm thi.................................................................
Trong quá trình làm bài thi, học sinh đã bị gặp sự cố:..........................................................
.............................................................................................................................................................
tại thời điểm học sinh đang làm bài thi số........................................... lần thi thứ:.................
Phương án xử lí sự cố của giám thị phòng thi:
- Cho phép học sinh ....................................................................... được thi lại vòng .....…. lần ................
Biên bản được lập hồi ……...... giờ ............. phút ngày …. tháng …. năm 2011.

GIÁM THỊ SỐ 1
(Kí và ghi rõ họ tên)
GIÁM THỊ SỐ 2
(Kí và ghi rõ họ tên)
THÍ SINH
(Kí và ghi rõ họ tên)


STT
ID
Họ và tên
Điểm
Thời gian thi
Số lần thi
Trường
Quận/Huyện
Tỉnh/Thành phố

1
1248459750
thi mai Kết quả
780
26 phút 11 giây
1
Trường THCS Tử Đà
Huyện Phù Ninh
Phú Thọ

2
1252691649
quang Kết quả
780
28 phút 51 giây
1
Trường THCS Tử Đà
Huyện Phù Ninh
Phú Thọ

3
1250172228
THUY Kết quả
520
28 phút 54 giây
1
Trường THCS Tử Đà
Huyện Phù
 
Gửi ý kiến